Soms moet je noodgedwongen gebruik maken van het loodgieterswerk. Wij staan voor u klaar als het gaat om het aanleggen van riolering, waterleidingen, gasleidingen en sanitaire installaties. Hierbij kan het gaan om vervanging en plaatsing van eerdergenoemde. Deze klussen zijn routine voor ons en dat is voor het eindresultaat wel zo veilig. Voor het behoud van de riolering, leidingen en installaties is regulier en preventief onderhoud vereist. U kunt bij ons een onderhoudscontract afsluiten op het werk dat wij bij u aangelegd hebben. Wanneer dit onderhoud uitgevoerd wordt, weet u direct de status van de riolering en leidingen en kan er zo nodig ingespeeld worden op slijtage of andere voorkomende storingen.